Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 162/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Β΄ τριμήνου 2017 Δήμου Δράμας

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print