Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 17/2019 απόφασης -γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την επανεξέταση αιτήσεων για τοποθέτηση πινακίδων Ρ-39

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020
image_print