«Έγκριση της 17/2020 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την Α΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020
image_print