Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 21/2020 απόφασης -γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την αίτηση για διαπλάτυνση του πεζοδρομίου επί της οδού Άρμεν Κούπτσιου μέχρι το σημείο που συναντάει την οδό Φωκίωνος – κατάργηση υφιστάμενης διαμόρφωσης θέσεων στάθμευσης

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020
image_print