Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 217/2020 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Β΄ τριμήνου 2020

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print