Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 23/2020 απόφασης -γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την κοπή δένδρου σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου επί των οδών Εθνικής Αμύνης & Θ. Παπαναγιώτου του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020
image_print