Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση της 232/2016 απόφασης της ΟΕ, σχετικά με τον καθορισμό τέλους εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών «Ονειρούπολης 2016-2017»

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016
image_print