Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 24/2019 απόφασης του ΔΣ του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, σχετικά με την 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print