Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 24/2020 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την κοπή δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ηδωνών του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020
image_print