Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 25/2019 απόφασης του ΔΣ του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, σχετικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2018 του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print