Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση της 26/2020 ΑΔΣ του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ., σχετικά με την «Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2019 του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ.»

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020
image_print