Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 268/2018 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018
image_print