1

Έγκριση της 27/2014 απόφασης της ΕΠΖ, σχετικά με γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,98148 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ