Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 30/2021 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
image_print