Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της 33/2021 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την B΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021» του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2021
image_print