Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της 34/2021 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021”

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2021
image_print