Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 34/2017 απόφασης της ΟΕ σχετικά με την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017
image_print