Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 374/2018 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018
image_print