1

Έγκριση της 38/2017 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τη μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Αρκαδικού στο καινούριο κτίριο που βρίσκεται έναντι του Δημοτικού Σχολείου Αρκαδικού