Έγκριση της 39/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ, αναφορικά με την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΝΠΔΔ και του Δήμου Δράμας, για την τεχνική υποστήριξη της υποβολής φακέλου για την λειτουργία ΚΔΑΠ

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020
image_print