Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 4/2019 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την αίτηση για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019
image_print