Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 4/2017 απόφασης – εισήγησης του Συμβουλίου της ΔΚ Χωριστής, για τη διάθεση προς χρήση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην ΔΚ Χωριστής

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017
image_print