Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση της 441/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την ψήφιση της 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015
image_print