1

Έγκριση της 441/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την ψήφιση της 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015