1

Έγκριση της 44/2017 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τη μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας