1

«Έγκριση της 45/2021 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021”»