1

Έγκριση της 47/2016 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης στην περιοχή της 19ης Μαΐου