Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 5/2019 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την έγκριση κοπής δένδρου στην περιοχή Εργατικές Κατοικίες Χωριστής

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print