Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της 58/2021 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την Δ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021» του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
image_print