Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 59/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. και του Δήμου Δράμας για την δημιουργία δύο(2) νέων βρεφικών τμημάτων

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print