Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 60/2019 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την συμπληρωματική κατανομή από τους ΚΑΠ έτους 2019

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020
image_print