Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της 60/2020 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την Β΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020
image_print