«Έγκριση της 61/2020 ΑΔΣ του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ., σχετικά με την έγκριση στοχοθεσίας 2021 – Πίνακας 5Α»