Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση της 64/2020 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την Γ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020
image_print