Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση της 74/2016 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την κατάργηση και απομάκρυνση θέσης περιπτέρου

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016
image_print