Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της 78/2020 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την Δ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020
image_print