Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της 81/2019 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την Δ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019»

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019
image_print