Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της 85/2019 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. διαχείριστικής περιόδου από 01/01/ 2018 – 31/12/2018

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019
image_print