Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (η απόφαση με αρ.360/2022 της Ο.Ε)

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
image_print