Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 9/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την ψήφιση της Α΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print