«Έγκριση της 91/2020 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την Ε΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»