1

Έγκριση της 92/2016 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού προσωπικού αυτής