Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (η απόφαση με αρ.388/2022 της Ο.Ε)

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022
image_print