Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας από 01-03-2021 έως 08-08-2021

Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2021
image_print