Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021
image_print