Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αρ. 10/2020 μελέτης και του σχεδίου όρων δημοπράτησης της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μείωση του χρόνου παραλαβής προσφορών στο διαγωνισμό λόγω επείγουσας κατάστασης .

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
image_print