Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αρ.14/2020 απόφασης-γνώμης της ΕΠΖ, σχετικά με την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο (νησίδα) επί της οδού Ηρακλείτου 1 και Ευξείνου Πόντου του Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020
image_print