1

Έγκριση της αρ. 15/2023 απόφασης -γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. με θέμα «Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 για τη δέσμευση χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ατόμου με αναπηρία»