Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αρ. 16/2023 απόφασης -γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. με θέμα «Έγκριση κοπής δένδρου επί της οδού Γαληνού 87»

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023
image_print