1

Έγκριση της αρ.18/2023 απόφασης-γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. με θέμα «Έγκριση κοπής δένδρου επί του αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Ξηροποτάμου σε ιδιοκτησία του Δήμου Δράμας